In de horeca is het erg gebruikelijk om een koeltoonbank te gebruiken. Een koeltoonbank is precies wat het woord al uitdrukt: een toonbank waarin het koel is. Daarin kunnen dus producten staan die koel verkochten worden. Te denken valt aan een oneindig aantal verschillende belegde broodjes die het lekkerst zijn als de kaas of de Lees meer